Shqipëria ka një sipërfaqe prej 28,748 km² dhe mbi 2.8 milion banorë, prej të cilëve mbi 900,000 banojnë në kryeqytetin dhe qendrën më të rëndësishme ekonomike, Tiranën.
Qytete të tjera të rëndësishme janë Durrësi, Shkodra, Elbasani, Korça, Vlora dhe Fieri.
Shqipëria nuk është një vend i pasur me standardet evropiane dhe aktualisht është duke përfunduar këtë tranzicion të vështirë drejt ekonomisë së tregut.
Në vitin 2014, Shqipëria ka marrë zyrtarisht statusin e kandidatit për anëtarësim në Bashkimin Evropian, duke hapur kështu derën për financime të ndryshme evropiane të projektuara për të lehtësuar përshtatjen e vendit me standardet e BE-së në sektorët nga më të ndryshmet.