logob

Studio Benati karakterizon veprimtarinë e saj kryesisht në fushën e së drejtës civile. Në veçanti, ajo merret me:

tregtia me vendet e huaja
detyrimet dhe kontratat
pronën dhe të drejtat reale
garanci reale dhe personale
trashëgimia dhe dhurimet
procedurat e qirasë dhe dëbimit
bashkësi dhe bashkëpronësi
aksident rrugor
e drejta familjare

logob

Zhvillimi i projekteve të biznesit në Shqipëri

Ky artikull ofron indikacione dhe udhëzime të përgjithshme për zhvillimin e projekteve të biznesit në rajonin e Ballkanit, në mënyrë që të ofrojë një përmbledhje sa më të plotë të atyre që janë të interesuar në tregun shqiptar.
Padyshim, për të rekomanduar një lloj specifik investimi që duhet të bëhet në Shqipëri, është e nevojshme të vlerësohen specifikat e çështjes dhe mundësitë aktuale në lidhje me një projekt të veçantë.
Këtu jemi përpjekur të ofrojmë një pasqyrë të përgjithshme të legjislacionit shqiptar, duke iu referuar veçanërisht ligjit të korporatave dhe administratës.

Taksa e re e të ardhurave në Shqipëri

Qeveria shqiptare miratoi së fundmi ndryshimet në faturën “tatimi mbi të ardhurat”, me synimin për të ulur taksimin e fitimeve të bizneseve të vogla në qarkullimin nga 5 milion lekë në 14 milion lekë në vit. Kështu, nga 1 janari 2021 kjo risi e rëndësishme do të hyjë në fuqi për bizneset e vogla me…

Zhvillimi i sektorit të gazit natyror në Shqipëri dhe tubacioni i gazit TAP

Pjesa kontinentale do të fillojë në bashkinë e Devollit, në rajonin e Korçës, në kufi me Greqinë, për të zbritur në bregdetin e Adriatikut, 17 kilometra në veriperëndim të Fierit, deri në 400 metra në brendësi të vijës bregdetare. . Në fund të vitit 2016, TAP përfundoi fazën e parë të punëve të rizhvillimit të…

Pse të investosh në Shqipëri?

Tani dihet që Italia është partneri kryesor tregtar i Tokës së Shqiponjave, duke mbajtur rreth 37.47% të pjesës së përgjithshme të tregut; më shumë se 400 kompani kanë krijuar selinë e tyre atje dhe, falë investitorëve italianë, ka pasur 700 milion investime. Këto të fundit synojnë kryesisht sektorë të veçantë siç janë sektori i energjisë,…